با بسته های همواره سئو هر روز سایت خودتو سئو کن

همین حالا بسته خودتو سفارش بده

یک ماهه

سئو تکنیکال
یه سایت قدرتمند داشته باش
ملیون تومان 3/5
 • تدوین و برنامه ریزی استراتژی سئو
 • سئو و بهینه سازی 4 صفحه
 • طراحی اختصاصی تصویر برای صفحات( هدیه)
 • سئو و بهینه سازی تصاویر
 • سئو و بهینه سازی لینک ها و تیتر ها
 • معرفی صفحات به گوگل
 • ساخت نقشه سایت(هدیه)
 • معرفی نقشه سایت به گوگل
 • خدمات ومدیریت سرچ کنسول گوگل
 • خدمات و مدیریت ابزار گوگل آنالیتیک
 • آنالیز سایت و ارائه گزارش
 • مشاوره تخصصی سئو

سه ماهه

سئو تکنیکال
یه سایت قدرتمند داشته باش
ملیون تومان 10/5
 • تدوین و برنامه ریزی استراتژی سئو
 • سئو و بهینه سازی 4 صفحه
 • طراحی اختصاصی تصویر برای صفحات( هدیه)
 • سئو و بهینه سازی تصاویر
 • سئو و بهینه سازی لینک ها و تیتر ها
 • معرفی صفحات به گوگل
 • ساخت نقشه سایت(هدیه)
 • معرفی نقشه سایت به گوگل
 • خدمات ومدیریت سرچ کنسول گوگل
 • خدمات و مدیریت ابزار گوگل آنالیتیک
 • آنالیز سایت و ارائه گزارش
 • مشاوره تخصصی سئو

شیش ماهه

سئو تکنیکال
یه سایت قدرتمند داشته باش
ملیون تومان 21
 • تدوین و برنامه ریزی استراتژی سئو
 • سئو و بهینه سازی 4 صفحه
 • طراحی اختصاصی تصویر برای صفحات( هدیه)
 • سئو و بهینه سازی تصاویر
 • سئو و بهینه سازی لینک ها و تیتر ها
 • معرفی صفحات به گوگل
 • ساخت نقشه سایت(هدیه)
 • معرفی نقشه سایت به گوگل
 • خدمات ومدیریت سرچ کنسول گوگل
 • خدمات و مدیریت ابزار گوگل آنالیتیک
 • آنالیز سایت و ارائه گزارش
 • مشاوره تخصصی سئو