با بسته های همواره سئو هر روز سایت خودتو سئو کن

همین حالا بسته خودتو سفارش بده

یک ماهه

سئو تکنیکال
یه سایت قدرتمند داشته باش
4 عدد لینک، محتوای متنی یا برگه
ملیون تومان 6.5
 • تدوین و برنامه ریزی استراتژی سئو
 • سئو و بهینه سازی 4 صفحه
 • سئو محتوای متنی
 • طراحی اختصاصی تصویر برای صفحات( هدیه)
 • سئو و بهینه سازی تصاویر
 • سئو و بهینه سازی لینک ها و تیتر ها
 • سئو متا تگ ها و توضیحات متا
 • لینک سازی داخلی
 • معرفی صفحات به گوگل
 • ساخت نقشه سایت(هدیه)
 • اضافه کردن مطالب به نقشه سایت
 • معرفی نقشه سایت به گوگل
 • خدمات ومدیریت سرچ کنسول گوگل
 • خدمات و مدیریت ابزار گوگل آنالیتیک
 • آنالیز سایت و ارائه گزارش
 • مشاوره تخصصی سئو

یک ماهه

سئو تکنیکال
یه سایت قدرتمند داشته باش
شامل 8 عدد لینک، محتوای متنی یا برگه
ملیون تومان 12
 • تدوین و برنامه ریزی استراتژی سئو
 • سئو و بهینه سازی 8 صفحه
 • سئو محتوای متنی
 • طراحی اختصاصی تصویر برای صفحات( هدیه)
 • سئو و بهینه سازی تصاویر
 • سئو و بهینه سازی لینک ها و تیتر ها
 • سئو متا تگ ها و توضیحات متا
 • لینک سازی داخلی
 • معرفی صفحات به گوگل
 • ساخت نقشه سایت(هدیه)
 • اضافه کردن مطالب به نقشه سایت
 • معرفی نقشه سایت به گوگل
 • خدمات ومدیریت سرچ کنسول گوگل
 • خدمات و مدیریت ابزار گوگل آنالیتیک
 • آنالیز سایت و ارائه گزارش
 • مشاوره تخصصی سئو

یک ماهه

سئو تکنیکال
یه سایت قدرتمند داشته باش
شامل 16 عدد لینک، محتوای متنی یا برگه
ملیون تومان 22
 • تدوین و برنامه ریزی استراتژی سئو
 • سئو و بهینه سازی 16 صفحه
 • سئو محتوای متنی
 • طراحی اختصاصی تصویر برای صفحات( هدیه)
 • سئو و بهینه سازی تصاویر
 • سئو و بهینه سازی لینک ها و تیتر ها
 • سئو متا تگ ها و توضیحات متا
 • لینک سازی داخلی
 • معرفی صفحات به گوگل
 • ساخت نقشه سایت(هدیه)
 • اضافه کردن مطالب به نقشه سایت
 • معرفی نقشه سایت به گوگل
 • خدمات ومدیریت سرچ کنسول گوگل
 • خدمات و مدیریت ابزار گوگل آنالیتیک
 • آنالیز سایت و ارائه گزارش
 • مشاوره تخصصی سئو